خانه » خانواده » زندگی

زندگی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خود خواند از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

همچنین ببینید

توجه به خانواده در زندگی امروزی بایستی بصورت ویژه مد نظر باشد به نحوی که …