خانه » دل نوشته ها

دل نوشته ها

همسرم

تو که باشی شبهایم مهتابی اند و می دانم شبهایم به شادی سحر خواهد شد می دانم روزهایم آفتابی و باغچه زندگی گل خواهد داد تو که باشی ابر آرامش بر زندگانی ام سایه دارد و تو که باشی خانه صفای دیگه و زندگی از پنجره خانه زیبای زیبا خواهد بود پس باش و بمان ای زیبای زندگی ام 🌱🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌱 …

ادامه نوشته »

جان و جانان

میستایم بودنی را که مستی می دهد در نبودش، هست ها بوی نیستی می دهد رودها خشک و آسمانها شب می شوند در نبودش اندرونم درد چهره ام ابری و چشمام بارانی می شوند دستانم بی جان؛ پاها بسته؛ می روم سوی نیستی در نبود هستی ام بی هستی مرا نیستی به؛ در این هستی که هستی بی مستی از …

ادامه نوشته »

روزهای بارانی پر خاطره

قطره اشکی از چشمان ابری ناز دختری کوچک بر صورت خزان دیده اش از سوز زمانه چکید دل پروانه ای پرید لرزه بر اندامم فتاد آه از دل آدم و ما همچنان غرق دنیای دنیاییم چگونه و چه ساده دلها میشکنیم در این نامهربانی ها زمانه تو مهربان باش شاید تنها دلخوشی اش روزهای بارانی است با خاطراتش ..‌.‌ سبزی …

ادامه نوشته »

دلنوشته

چه قشنگ است یک صبح بهاری با وزش نسیم خنک وتابش آفتاب زیبا، پس از بارش بارانی آرام و دلنواز. هر روزتان چون امروز … سید ولی اله سبزی ۹۷/۲/۲۰

ادامه نوشته »

معلم

تقدیم به همه معلمان من و سرزمینم <br> با سلام<br> من همچنان که برگ به برگ عمرم را به خزان پاییز می سپارم<br> و اندک اندک بر تجارب خویش می افزایم<br> فراموشم نخواهد شد که هر آنچه مرا به آموختن آموخت <br> قصه های دلنواز چون تویی بود که هم با دلسوزی پدر و هم با مهر مادری آمیخته بود<br> …

ادامه نوشته »

دلنوشته ای از تنهایی

گاهی نه پای رفتن است نه راه برگشت تو هستی با ذهنی انباشته از خاطرات انسان که هستی؛ احساسی مانده از گذشته، خاطرت را می آزارد دوست داری تهی سازی ذهنت را؛ از هر چه در آن است هر آنچه که در آن سیاه چال ذهن می آزارد خاطر آرامت را؛ که در تنهایی برای خود ساخته ای تا که …

ادامه نوشته »

نیایش

بنام آنکه نامش سرآغاز هر آغاز و یادش آرام بخش دلهای ناآرام است اوکه از ازل تا ابدیت هست و در اعماق وجود همه کائنات حاکم بی چون و چراست اوکه زیباست و زیبایی ها را به زیبایی آفریده او که مهربانترین مهربانان بوده و به مهربانی، مهربانی در دلها نهاده او که بیناست اوکه شنواست و بر همه عالم، …

ادامه نوشته »